Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu br. 01-7056/17 od 06.10.2017. godine