Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu broj 01-6987/17 od 06.10.2017. godine