Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu broj 01-7436/17 od 25.10.2017. godine