Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu broj 01-7827/17; 01-7802/17 od 03.11.2017. godine