Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu broj 01-7842/17 od 09.11.2017. godine