Odluke o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017 godinu od 25.12.2017. godine Nabavka i ugradnja lampi i reflektora