Odlukle o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva GJ Goleš Radalje odjel 6/1, GJ Goleš Radalje odjel 5, GJ Busovača dio odjel 102