Ponovni javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata