Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu ŠDS