Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN- pregled i ispitivanje hidranata i aktivne zaštite od požara