Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN- priprema površine za pošumljavanje i pošumljavanje, njega kultura