POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA