Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- nabavka kamiona šticara sa prikolicom (polovan)