Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenta- sanitarna sječa u Šumariji Jajce