Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)- Šumarija Travnik i Fojnica