Pregovarački postupak- pružanje usluga monitoringa i stručnog nadzora zdravstvenog stanja sastojina