Pregovarački postupak- pružanje usluga monitoringa zdravstvenog stanja četinarskih šuma na području Društva s posebnim osvrtom na oštećene sastojine od potkornjaka