Priprema površine za pošumljavanje i popunjavanje, pošumljavanje i popunjavanje šumskih kultura, čišćenje kultura od korova i nepoželjnih vrsta