Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva