Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Travnik, Šumarija Novi Travnik, Šumarija Donji Vakuf, Šumarija Fojnica, Šumarija Kreševo i Šumarija Kiseljak