Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa