Drvni sortimenti

Plan proizvodnje drvnih sortimenata za 2011. godinu

                                       Sortimenti
                 Količina (m3)
ČETINARI
Trupci F, L, I kl., II kl., III kl.
119.459
TT stubovi
2.842
Jamsko drvo
16.247
Celulozno drvo
29.473
Ogrijevno drvo
2.122
UKUPNO ČETINARA
170.143
LIŠĆARI
Bukva – trupci F, L, I kl., II kl., III kl.
51.692
Hrast – trupci I kl., II kl., III kl.
1.319
Plemeniti lišćari – trupci I kl., II kl
35
Ostali lišćari – trupci I kl., II kl
193
Jamsko drvo
200
Celulozno drvo
7.287
Ogrijevno drvo I/III klasa
108.250
Ogrijev meki lišćari
1.316
Maloprodaja na panju
7.959
Sabir i sječanica
14.818
UKUPNO LIŠĆARA
193.069
                                       SVEUKUPNO
363.212