Literatura za usmeni – pismeni ispit

Literatura za usmeni – pismeni ispit

Literaturu za usmeni – pismeni ispit po Oglasu za prijem radinka na neodređeno i određeno radno vijeme br.: 01-03-7054/19 od 28.08.2019 godine, možete preuzeti na linku:

Napomena

Pravilnik o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskoga reda te o načinu njihova provođenja, Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčanja i premjeravanja drva te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i Pravilnik o načinu i obliku vođenja evidencija, knjiga i registara se može naći u objavljenim službenim novinama koje se nalaze u linku iznad.