Međunarodni simpozij PEFOS 10-12.10.2018.god.

Međunarodni simpozij PEFOS 10-12.10.2018.god.

Jedna od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, Šumarski fakultet, ove godine obilježava 70 godina postojanja i uspješnog rada. Ovogodišnji jubilej bio će popraćen nizom aktivnosti među kojima je i organizacija Međunarodnog simpozija “Čovjek – Šuma – Nauka” – PEFOSS.

Trodnevni simpozij otvoren je 10.oktobra 2018.god. u Sarajevu, a svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su i predstavnici našeg preduzeća na čelu sa direktorom preduzeća gospodinom Vildanom Hajićem ,  Izvršnim direktorima kao i Upravnicima šumarija.

mr.sc. Mevaida Mešan dipl.ing.šum. u okviru svečanosti obilježavanja 70 godina postojanja Šumarskog fakulteta a u pri sekciji Integralna zaštita šuma dana 11.10.2018.god održala je prezentaciju na temu (Euproctis chrysorrhoea L.) -trenutni status u Bosni i Hercegovini.

Žutotrba  (Zlatokraj) (Euproctis chrysorrhoea L.), poslije gubara (Limantria dispar L.) predstavlja najznačajnijeg defolijatora na hrastu u našoj zemlji. U  kompleksu s drugim štetnicima biotičke i abiotičke prirode, može dovesti do odumiranja i degradacije šumskih ekosistema, posebno hrastovih šuma.

U Bosni i Hercegovini evidentirana je u prenamnoženju 2014. godine i to na području Srednje Bosne uopćinama Novi Travnik, Travnik i Kreševo, te Sjeverne Hercegovine u općinama Prozor-Rama, Jablanica i Konjic kao i na području Bosansko podrinjskog kantona.

Poznata kao vrsta koju je teško suzbijati, posebno ako dođe do prenamnoženja, da bi se suzbila pojava štetnika (Euproctis chrysorrhoea L.), primjenjuju se mehaničko-fizičke, hemijske i biološke mjere borbe , s ciljem daljeg poboljšanja stabilnosti i vitaliteta hrastovih sastojina.