Modernizacija voznog parka

Modernizacija voznog parka

Danas 28.06.2017. uručeno je 6. novih vozila za Šumarije: Travnik, Kreševo, Donji Vakuf, Gornji Vakuf – Uskoplje, Busovača i Jajce.