OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme