Sektori Društva

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

izvršni direktor sektora:

Mirnes Čizmić, dipl.iur.

tel. +387 (0)30 270 745

Sektor za integralnu zaštitu šuma i ekologiju

izvršni direktor sektora:

Nino Skrobo, dipl.ing.šum

tel. +387 (0)30 508 215

Sektor za uzgoj šuma i sjemensko rasadničku proizvodnju

izvršni direktor sektora:

Stjepan Kvesić, dr.sc.

tel. +387 (0)30 270 755

Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje,drvni fond i edukaciju

izvršni direktor sektora:

Vahidin Lušija, dipl.ing.šum.

tel. +387 (0)30 270 746

Sektor ekonomsko-financijskih i komercijalnih poslova

izvršni direktor sektora:

Suzana Barić, dipl.oec.

tel. +387 (0)30 270 747

Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam

izvršni direktor sektora:

Albert Kokić, dipl.ing.šum.

tel. +387 (0)30 270 756