Sektori Društva

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

izvršni direktor sektora:

Mirnes Čizmić, dipl.iur.

tel. +387 (0)30 270 745

Sektor za integralnu zaštitu šuma i ekologiju

izvršni direktor sektora:

Eldin Delić, dipl.ing.šum

Sektor za uzgoj šuma i sjemensko rasadničku proizvodnju

izvršni direktor sektora:

Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.

tel. +387 (0)30 270 755

Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje,drvni fond i edukaciju

izvršni direktor sektora:

Vahidin Lušija, dipl.ing.šum.

tel. +387 (0)30 270 746

Sektor ekonomsko-financijskih i komercijalnih poslova

izvršni direktor sektora:

Mladinko Perković, dipl.oec.

tel. +387 (0)30 270 735

Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam

izvršni direktor sektora:

Albert Kokić, dipl.ing.šum.

tel. +387 (0)30 270 756