Sjemenarstvo i rasadnici

Trenutno raspolažemo sa slijedećim vrstama šumskog sjemena: smrča, bijeli bor, crni bor, munika, bijeli jasen a što se tiće ostalih vrsta kao što su jela, duglazija, bukva, gorski javor i hrast, organizacija oko sakupljanja i proizvodnje je u toku.

U Rasadniku Busovača kao i u ostalim našim rasadnicima u ponudi imamo veliki broj vrsta, kako lišćarskih tako i četinarskih, a svake godine ponudu obogaćujemo novim vrstama.

Od četinara najzastupljenije su vrste sa njihovim kultivarima:

 • Chamaecyparis      ( Pačempresi)
 • Thuja                        (Tuja)
 • Juniperus                 (Kleka/Borovica)
 • Picea abies              ( Smrča)
 • Picea omorica        ( Pančićeva omorika)
 • Picea pungens        (Srebrena smrča)
 • Abies alba                ( Jela)

Chamaecyparis pisifera „Filifera Aurea“

Chamecyparis lawsoniana „Stardust“

Thuja occidentalis „Smaragd“

Picea glauca „Conica“

Picea abies

Sadnja u redove hortikulturnih vrsta sadnica

Od lišćara u ponudi se nalaze 30-ak vrsta, uglavnom šumskih, ali sa aktivnim radom na poboljšanju broja ukrasnih sorti (lisno-dekorativnih, cvjetajućih, padajućih, okruglih…).
Od vrsta, zastuplje su :

 • Acer               (Javor)
 • Fraxinus       (Jasen)
 • Quercus       (Hrast)
 • Salix               (Vrba) …

Salix caprea „Pendula“

Salix integra „Hakuro Nishiki“

Ginkgo biloba

Prunus cerasifera „Atropurpurea“

Aescullus hippocastunum

Acer palmatum

Od ukrasnog grmlja raspolažemo sa 60-ak različitih vrsta i kultivara, a broj neizbježno raste sa potražnjom. Neki se koriste za živice, a neki grmovi su samo kao soliteri, ili za sadnju u veće parkove ili vrtove.

Euonymus fortuneii „Aureo variegata“

Ligusrtum vulgarae „Aureo variegata“

Ilex meserveae

Corillus maxima „Atropurpurea“

Buxus sempervirens (živica)

Spirea  bumalda „Anthony Waterer“

Buddlea davidii

Cotoneaster horizontalis

Berberis živica

Hydrangea sp.

Dunemanove lijehe

Thuja occ.“Snow White“

U ponudi imamo manji broj perena: phlox, aster, sedum, karanfili, vrijesak, ljiljani, irisi, primule, šafrani… Ovaj aspekt ukrasnog bilja je u našim rasadnicima tek u razvoju, te na ovome polju se godišnje povećava ovaj broj.

Vinka major „Aureo Variegata“

Tagetes sp.

Dianthus sp.

Sedum sp.

Ahimenes sp.

Festuca glauca

Osim širokog asortimana ukrasnih i šumskih biljaka, inžinjeri hortikulture nude i izradu idejnih rješenja parkova, okućnica, vrtova, bašti, voćnjaka, balkona i drugih zelenih površina sa  ili bez ugradnje.

Nudimo usluge hortikulturnog projektovanja i ozelenjavanja okućnica.

Projekti su rađeni ručno, i u montažama. Sa klijentima radimo dogovore na osnovu kojih se posao obavlja.Neki od primjera radova su na slikama ispod :

Sve detalje u vezi hortikulturnog projektovanja i ozelenjavanja okućnica možete dobiti na kontakt broj Rasadnika Busovača.

KONTAKT:
030 733 142 Rasadnik Busovača, ul. Željeznička 42, Busovača
030 515 908 Rasadnik Slimena, Travnik
030 251 020 Rasadnik Bugojno