Šumarije

Šumarija Jajce

Adresa
Livanjska br. 6.70101 Jajce,

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 658 228
Upravnik:
Velid Mešić dipl.ing.šum.

Šumarija Dobretići

Adresa
Dobretići b.b.

70210 Dobretići

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 641 205
Upravnik:
Slavko Lukić dipl.ing.šum.

Šumarija Donji Vakuf

Adresa
770. slavne brdske brigade br. 22

70220 Donji Vakuf

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 205 600
Upravnik:
Agic Nermin dipl.ing.šum.

Šumarija Travnik

Adresa
Šumarijska b.b.

72270 Travnik,

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
tel. +387 (0)30 533 633 ,

+387 (0)30 533 634 ,

fax. +387 (0)30 531 634

Upravnik:
Munir Lupčević dipl.ing.šum.

Šumarija Bugojno

Adresa
307. motorizovane brigade b.b.

70230 Bugojno,

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 251 642
Upravnik:
Nedžad Haračić dipl.ing.šum.

Šumarija Novi Travnik

Adresa
Omladinska b.b.

72290 Novi Travnik

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 791 135 ,

fax. +387 (0)30 791 690

Upravnik:
Dragica Čurak dipl.ing.šum.

Šumarija Vitez

Adresa
Stjepana Radića br. 24

72250 Vitez

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
tel. +387 (0)30 712 082 ,

+387 (0)30 712 392 ,

fax. +387 (0)30 712 082

Upravnik:
Amir Muhić dipl.ing.šum..

Šumarija Gornji Vakuf - Uskoplje

Adresa
Industrijska zona bb Batuški lug

70240 Gornji Vakuf – Uskoplje

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 265 799

fax. +387 (0)30 712 082

Upravnik:
Haris Milanović dipl.ing.šum.

Šumarija Fojnica

Adresa
Bakovički put b.b.

71270 Fojnica

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
el. +387 (0)30 831 062 , +387 (0)30 831 063 ,

+387 (0)30 831 064 ,

fax. +387 (0)30 831 065

fax. +387 (0)30 712 082

Upravnik:
Senad Aletić dipl.ing.šum.

Šumarija Busovača

Adresa
Branitelja domovine br. 42

72260 Busovača

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
tel. +387 (0)30 732 132, ,

fax. +387 (0)30 733 132

Upravnik:
Slađana Jurković dipl.ing.šum.

Šumarija Kreševo

Adresa
Banjska br. 9

71260 Kreševo

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
tel. +387 (0)30 806 505 ,

fax. +387 (0)30 800 287

Upravnik:
Stjepan Kvesić dipl.ing.šum.

Šumarija Kiseljak

Adresa
Žrtava domovinskog rata br. 6

71250 Kiseljak

Bosna i Hercegovina

Telefon / fax
+387 (0)30 879 275 ,
Upravnik:
Vinko Jurković dipl.ing.šum.