Archive for Term: Link

Literatura za usmeni – pismeni ispit

Literaturu za usmeni – pismeni ispit po Oglasu za prijem radinka na određeno radno vijeme br.: 01-03-10441/2019 od 20.12.2019 godine, možete preuzeti na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1yz4nw1p7KXKImruYiePxj9lp6sWajlsF?usp=sharing Napomena Pravilnik o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskoga reda te o načinu njihova provođenja, Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčanja i premjeravanja drva te...

Više