Literatura za usmeni – pismeni ispit

Literaturu za usmeni – pismeni ispit po Oglasu za prijem radinka na određeno radno vijeme br.: 01-03-10441/2019 od 20.12.2019 godine, možete preuzeti na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1yz4nw1p7KXKImruYiePxj9lp6sWajlsF?usp=sharing Napomena Pravilnik o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskoga reda te o načinu njihova...

Više

Katalog i cjenovnik

Katalog šumskih, hortikulturnih sadnica i trajnica - Rasadnik Busovača

Preuzmi
(vrijedi od 01.01.2020. godine)

Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga

Preuzmi