Sjemenarstvo i rasadnici

SJEMENARSTVO

Sakupljanje i proizvodnja šumskog sjemena na našem području ima dugogodišnju tradiciju i datira još od 1952. godine izgradnjom trušnice tipa ˝Bosna˝, gdje se trušenje vršilo na vrlo jednostavan i primitivan način. Nešto kasnije u suradnji sa Institutom za šumarska istraživanja u Sarajevu izdvojene su i prve sjemenske sastojine.

Prilikom izbora sjemenskih objekata vodilo se računa da budu zastupljena različita staništa, podloge, nadmorske visine, ekspozicije, a sam izbor sastojina je vršen prema Sveznim uputstvima i kriterijumima. Tada je izdvojeno i osposobljeno 25 sjemenskih objekata sa ukupnom površinom od 1.649 ha.

U toku 2000. godine pokrenuta je inicijativa za reviziju postojećih i izdvajanje novih sjemnskih sastojina. Predloženo je 20 novih sjemenskih objekata uglavnom autohtonih vrsta uz stručnu konsultaciju i pregled Šumarskog fakulteta u Sarajevu, koji su obavili sve terenske radove. Međutim pored autohtonih izdvojeno je nekoliko sastojina alohtonih vrsta kao što je Pančićeva omorika, dulgazija i ariš.

Obnova i podmlađivanje naših šuma zahtjevali su i organizovaniju i kvalitetniju proizvodnju sadnog materijala, a samim tim i proizvodnju sjemena. Međutim sa zastarjelom tehnologijom i opremom nije se moglo proizvesti sjeme koje bi garantovalo uspješnu rasadničku proizvodnju. Zbog toga smo se odlučili za nabavku moderne trušnice firme ˝BCC˝ švedske proizvodnje.

Trušnica je smještena u krugu ˝Lagera˝ u Bugojnu. Objekat je napravljen od tvrdog materijala sa instaliranom kompletnom infrastrukturom potrebnom za normalnu proizvodnju. Sastoji se od velike prostorije gdje je smještena oprema za trušenje, laboratorije, hladnjače, pomoćnog magacina i tavana koji je predviđen kao magacinski prostor za smještaj šišarica. Kapacitet ovog magacima je oko 75 tona šišarica.

Tavan je spojen sa jednim vertikalnim boksom sa prostorijom gdje je smještena sljedeća oprema :

  • Uređaj za sušenje šišarica i sjemena;
  • Uređaj za trušenje i raskriljavanje;
  • Kompresorska stanica;
  • Filter za prašinu sa uređajem za usisavanje;

Posljednjih godina uspjeli smo kompletirati opremu nabavkom uređaja za čišćenje i kalibriranje sjemena. Doradom sjemena u gore navedenim uređajima dobije se potpuno čisto i zdravo sjeme čija klijavost može dostići  maximalnu vrijednost (100%).

Kada je proces prečišćavanje završen sjeme se prosuši pakuje u demižone i odlaže u hladnjaču. U sklopu trušnice nalazi se i hladnjača za odlaganje i čuvanje sjemena na određenoj temperaturi koja je zadana na 4 oC.

RASADNICI

U okviru Sektora za uzgoj sjemensko rasadničku proizvodnju, integralnu zaštitu i ekologiju nalaze se tri rasadnika i to u Busovači, Travniku i Bugojnu, gdje se proizvodi veoma kvalitetan sadni materijal za:

  • pošumljavanje i podizanje novih šumskih kultura
  • ozelenjavanje i ukrašavanje parkova i drugih zelenih površina.

Godišnja proizvodnja je oko 2,500.000 komada sadnica, koje koristimo za vlastite  potrebe kao i za domaće i strano tržište. Popred klasičnih sadnica veliku pažnju posvećujemo i proizvodnji kontejnerskih sadnica sa obloženim korjenovim sistemom (nisule i kasete), i na taj način se produžava sezona pošumljavanja, što je jako bitno za izvršavanje planova šumsko uzgojnih radova.

Za  poslove u rasadničkoj proizvodnji uključeni su stručni ljudi sa bogatim i dugogodišnjim radnim iskustvom, također raspolažemo sa dobrom mehanizacijom i tehničkom opremom. Stručni kadar kao i kompletnu mehanizaciju raspoređujemo prema potrebama i zahtjevima rasadnika unutar preduzeća.

Rasadnik Busovača datira iz 1960.-ih I ima površinu od 16, 6 ha na kojoj se uzgajaju šumske i hortikulturne sadnice. U suradnji sa Šumarskim fakultetom iz Sarajeva zdravstveno stanje sadnica se nadgleda i kontrolira, te preventivno štiti.
Svaka biljka u tijeku proizvodnje prolazi određene faze uzgoja, da bi se što bolje klimatizirala i adaptirala na uvjete gradske sredine i našim klimatskim uvjetima.
U ponudi imamo veliki broj vrsta, kako lišćarskih tako i četinarskih, a svake godine ponudu obogaćujemo novim vrstama.