Realizacija ugovora

Title Download
Ugovor o pružanju usluga deminiranja
  1 files      0 download
Download
Ugovor o pružanju usluga stručnog usavršavanja
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije stručno-edukativnog putovanja
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja sportskih terena
  1 files      0 download
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja
  1 files      23 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme uz izdavanje upotrebnih dozvola
  1 files      12 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda rasadnika i ugovor o pružanju usluga analize sjemena
  1 files      7 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite
  1 files      5 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga atestacije zavarivača
  1 files      0 download
Download
Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda za radnike Društva po LOT 1 i LOT 2
  1 files      6 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      8 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda za uposlenike Društva
  1 files      4 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga stručnog osposobljavanja za obuku uposlenika iz zaštite na radu i zaštite od požara
  1 files      8 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda rasadnika, sjemenskih objekata i matičnjaka, Ugovor o pružanju usluga analize sjemena
  1 files      3 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih građevinskih radova- izrada nadstrešnice i izrada trotoara na objektu Lager Bugojno
  1 files      5 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova- hidroinstalacije u krugu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      7 downloads
Download
Ugovor o nabavci posteljine, jastuka i deka, odnosno nabavka robe kao realizacija preduzetih mjera za zaštitu povodom pandemije izazvane virusom COVID 19
  1 files      10 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izgradnji upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      6 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      14 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite objekta
  1 files      29 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite objekta
  1 files      25 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga pregleda i ispitivanja sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola
  1 files      4 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga izrade revizije ŠPO “Srednjevrbasko” i ŠPO “Gornjevrbasko”
  1 files      15 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije stručno-edukativnog sastanka
  1 files      15 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      11 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije putovanja- posjete Turskim šumama
  1 files      9 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga monitoringa i stručnog nadzora zdravstvenog stanja sastojina šuma na području Društva
  1 files      13 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije putovanja
  1 files      8 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije V interne šumarijade sa iznajmljivanjem terena i restoranskim uslugama
  1 files      10 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      14 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      7 downloads
Download
Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krova Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      16 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova po osnovu ugovora broj 01-188/19 od 14.01.2019. godine na izradi fasade na objektu Šumarije Kreševo
  1 files      7 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije učešća na naučno-stručnom skupu “Quality 2019” u Neumu
  1 files      13 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      17 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      391 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga edukacije za korištenje naprednih gis i gps tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu
  1 files      16 downloads
Download