Uzgajanje šuma

Kantonalna šumsko gospodarska društva i kantonalne uprave za šumarstvo za šume u privatnom vlasništvu pripremaju godišnji plan za sprovođenje šumsko-uzgojnih mjera. Plan sadrži lokaciju područja, opseg, vrstu i vrijeme izvođenja radova. Kantonalna šumsko gospodarska društva dužna su prvenstveno iz sredstava za biološku reprodukciju šuma izvršiti pošumljavanje, njegu šuma i ostale šumsko-uzgojne radove čiji opseg se određuje šumskogospodarskom osnovom, odnosno programima.

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju osiguravaju kantonalna šumsko gospodarska društva izdvajanjem najmanje 15 % od ukupno ostvarenog prihoda prodajom drvnih sortimenata i vrijednosti drveta upotrebljenog za vlastite potrebe po prosječnoj godišnjoj cijeni sortimenta, kao i prihoda prodajom sekundarnih šumskih proizvoda. (članak 26 ZOŠ-a)

Radi osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za rekonstrukciju degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanje goleti i krša (proširena biološka reprodukcija), kao i za unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma, kantonalna šumskogospodarska društva izdvajaju sredstva po stopi od 3 % od ukupno ostvarenog prihoda prodajom drvnih sortimenata i vrijednosti drveta upotrebljenog za vlastite potrebe kao i prihoda ostvarenog prodajom sekundarnih šumskih proizvoda (članak 27 ZOŠ-a).