O nama

Tačan naziv:Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ / Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ / / Шумскопривредно друштво ˝Средњобосанске шуме˝ društvo s ograničenom odgovornošću
Adresa:770. slavne brdske brigade bb., 70220 Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina
Matični registarski broj:1-4672
Identifikacijski broj:4236311640001
PDV broj:236311640001
Tel. / Fax.

+387(0)30 270 735

+387(0)30 206 644

Žiro račun

1346751007877851 ASA BANKA

3060450000015807 Addiko Bank

3389002210442024 Unicredit Banka d.d.

Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ / Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ / / Шумскопривредно друштво ˝Средњобосанске шуме˝ društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Skupština Kantona Središnja Bosna je pravno lice registrirano sukladno Federalnom Zakonu o šumama (Sl. novine F BiH br. 20/02, 29/03 i 37/04) i Kantonalnim Zakonom o šumama (Sl. novine KSB/SBK br. 14/02) radi upravljanja, uzgoja i zaštite, te korištenja šuma i šumskog zemljišta (gospodarenje državnim šumama) u cilju sticanja dobiti.

Društvo je osnovano osnivačkim aktom tj. Odlukom Vlade Kantona Središnja Bosna u ulozi Skupštine Društva 07. svibnja 2004. godine.

Djelatnosti Društva su:

 • 02.011. Uzgoj i zaštita šuma
 •  02.012. Iskorištavanje šuma
 • 02.020. Šumarske usluge
 • 01.500. Lov i briga o divljači
 • 14.210. Vađenje šljunka i pijeska
 • 51.531. Trgovina na veliko drvom
 • 51.650. Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo
  i navigaciju.
  -donošenje šumsko-gospodarskih osnova
  -izrada projekata za njihovo izvođenje i njihova realizacija
  -održavanje i izgradnja šumske infrastrukture
  -promet šumskih drvnih sortimenata
  -provođenje programa i plana jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma
  -provođenje mjera integralne zaštite šuma
  -proizvodnja i promet šumskog sjemena te šumskog ukrasnog sadnog materijala
  -provođenje planova iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda
  -provođenja planova razvoja šumarstva i mjera racionaliziranja u šumarstvu
  -ostali poslovi koje ugovorom ustupa Kantonalna uprava za šumarstvo

Društvo je organizovano na nivou Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.

Firma je organizirana na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu,sa sjedištem tj. Upravom Društva u Donjem Vakufu i 12 šumarija koje su u granicama općina KSB/SBK.

 

Radi obavljanja poslovnih funkcija Društva i koordiniranja rada i poslovanja dijelova Društva – šumarija, organizirani se sektori:

 1. Sektor za općie, pravne i kadrovske poslove
 2. Sektor za ekonomsko financijske i komercijalne poslove,
 3. Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje,  drvni fond i edukaciju,
 4. Sektor za uzgoj šuma i sjemensko rasadničku proizvodnju,
 5. Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam
 6. Sektor za integralnu zaštitu šuma i ekologiju

Sektorima rukovode izvršni direktori.
Firma zapošljava oko 800 radnika.

800

Zaposlenih

30

Vozni park

14

Ispostave

15

godina postojanja