Proizvodnja

ŠGD ˝Šume Središnje Bosne˝ / ŠPD ˝Srednjobosanske šume˝ d.o.o. Donji Vakuf proizvodi oko 370.000 m3 drvnih sortimenata godišnje od čega oko 44 % otpada na sortimente četinara, 49 % lišćara a oko 6 % otpada na niske šume.

Udio vrsta drveća u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata

ČETINARI
44 %
Jela i smrča
41,5 %
Bijeli i crni bor
2,7 %
LIŠĆARI
49 %
Bukva
47,4 %
Hrast
2,11 %
Plemeniti lišćari
0,1 %
Ostali lišćari
0,1 %
NISKE ŠUME
6 %