Obavještenja o dodjeli / poništenju

Title Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade tabli upozorenja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pneumatskog pištolja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pumpe za prskalicu
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor LOT 2
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga servisa fiskalnih uređaja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga ugradnje dodatnog radijatora
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za računar
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke kipe kamiona
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za teretna vozila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka telefona
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka radova na izradi betonske cokle u Šumariji Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za kamion MAN autodizalicu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka godišnje pretplate na stručni časopis za 2022. godinu
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 2 i 3
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, Šumarija Bugojno- LOT 1
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka i isporuka betona za potrebe šumarija Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za kamion MAN autodizalicu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova aparata za varenje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aparata i kapsula za kafu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka spojnica i crijeva za vodu
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka električne grijalice
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka trakastih zavjesa
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnojiva
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za kamion MAN
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za vozila
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga reparacije vodene pumpe
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluge ugradnje kombinovanog bojlera na sistem grijanja
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u Šumariji Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za teretna motorna vozila LOT 4 i 5
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila LOT 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva, G.J. Voljice Pidriš, odjel 111
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2021. godinu
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka elektro materijala sa uslugom instalacije
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka boje za beton
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka korugiranih cijevi
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke anlasera
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova i materijala za putnička vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka punjača za laptop
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka frižidera
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šumsko uzgojnih usluga LOT 3, 4, 5, 13 i 14
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektromotora za kliznu kapiju
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata za Šumariju Busovača LOT 1 i 2
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga klasiranja sadnica
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke ulja i maziva LOT 1, 2 i 3
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ulja i maziva LOT 4
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda- čišćenje snijega i posipanje puta LOT 1-10
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šumarskih čekića
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za kombi vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za greder MG 145
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka crijeva za zrak
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke boš pumpe teretnog vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vreća za ćumur
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova asfaltiranja parkinga i centralnih lagera Društva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke nasipnog materijala LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumariju Dobretići LOT 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u Šumariji Gornji Vakuf-Uskoplje
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka nabavke i isporuke betona
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka elektro materijala sa uslugom instalacije
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo MAN TGA
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka ulja za radnu mašinu Hyundai
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja hidraulične spojke za radnu mašinu bager
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga ljekarskog pregleda radnika
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka ulja za radnu mašinu JCB
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vodomaterijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo MAN TGA
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka potrošnog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za mjenjač kamiona
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrtlarske opreme
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pregleda i popravke instalacija za benzinsku pumpu na centralnom lageru u Bugojnu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke kamiona
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za trimer
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka automehaničarskog alata
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka zračnice za greder
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- šumskouzgojne usluge
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 1 i 2
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 1 i 2
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrećica za pakiranje ožiljenica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrtlarske opreme
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka česme i korita
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 1 i 2
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka ležaja za kran
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezevnih dijelova za radnu mašinu JCB 4CX
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka akumulatora
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja solarnog sistema za proizvodnju električne energije za objekat Pišćetak
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- izvođenje radova na asfaltiranju parkinga upravnih zgrada i centralnih lagera Društva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke teretnog vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka guma za vozilo Lada Niva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka korugiranih cijevi
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka knjige
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka registara, knjiga, obrazaca i tiskanica, te nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pumpe za točenje goriva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka čeličnog lima
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka boje za beton
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka bojlera
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sanitetskog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova na izradi rasvjete oko Šumarije Busovača
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pumpe za motornu prskalicu Villager
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza za potrebe Šumarije Gornji Vakuf-Uskoplje
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga revizije glavnog projekta sanacije šumskog puta na teritoriji općine Jajce
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka repromaterijala
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga hotelskog smještaja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sječa i izvoz drvnih sortimenata (sanitarna sječa)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za specijalno vatrogasno vozilo
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o poništenju postupka javne nabavke- nabavka i isporuka betona i nabavka nasipnog materijala
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza učesnika na Šumarijadu
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sportske opreme
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga servisiranja vatrogasnih aparata
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka betonskih cijevi
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sajli i čokera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1-8
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja peći na pelet
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenata
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova na objektu Šumarije Busovača
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- servisiranje video nadzora
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plina i kisika za varenje
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lima za krov i oluka, sa uslugom ugradnje
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova na izgradnji priključka šumskog kamionskog puta na regionalnu cestu R 439
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sitnog alata i inventara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza treseta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka blok motora za kamion
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka ventilatora
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za cjepač Titan
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskog materijala i pridruženih artikala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- šumskouzgojne usluge
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- šumskouzgojne usluge LOT 33, 34, 35
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke nasipnog materijala LOT 3, 4, 5
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala LOT 1 i 2
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka vatrogasne opreme LOT 1 i 2
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pregleda i ispitivanja hidrantskih instalacija i sitema vatrodojave
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i montaža elektro opreme za kontrolni punkt Gluha Bukovica
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela za dizalicu- dva komada nepovratnih ventila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka lanaca za šumske zglobne traktore
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 1-10
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji upravne zgrade Šumarije Fojnica i mehaničke radionice u krugu Šumarije Fojnica
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motornih kosilica i trimera
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka treseta
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela mašine za pranje vozila- pištolj za pranje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova izrade betonske cokle sa ogradama i kapijama oko Šumarije Busovača LOT 1
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šumarske krede
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka diesel motora 12 ks
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidrauličnih crijeva i priključaka
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka bojlera
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga osiguranja radnika
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sajli za šumarstvo
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka agregata i druge elektoopreme sa uslugom montaže
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rampe sa opremom i uslugom montaže
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidraulične pumpe za dizalicu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila/građevinskih mašina pod garancijom LOT 1-11
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka motornih pila LOT 1 i 2
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova izrade betonske cokle sa ogradama i kapijama oko Šumarije Busovača LOT 1, 2 i 3
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova pumpe za vodu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka obrazaca za čuvare šuma
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka telekomunikacijskih usluga
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila Toyota Hilux
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade tabli upozorenja i obavještenja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa), Šumarija Donji Vakuf
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka i isporuka betona
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za putnička vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka zglobnih ljestvi
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova hidraulične pumpe kamiona sa ugradnjom
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke treseta
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova na izgradnji zgrade Šumarije Busovača
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izdavanja bankarskih garancija
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 2
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenata za potrebe Šumarije Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka frižidera
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dodatnih licenci
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga LOT 1
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu ŠDS- LOT 1, 3, 5 i 6
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinskog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza sadnog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka boja i lakova
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka televizora
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pvc trake za cjepač
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnojiva
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sanitarija
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usisivača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade tabli upozorenja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka ležaja za nož- ralice
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga osiguranja radnika
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova na održavanju traktorskih puteva LOT 1, 2 i 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova na izgradnji traktorskih puteva i nabavka auto guma za radne mašine i građevinsku mehanizaciju
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa LOT 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa LOT 5 i 6
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tokarske obrade metala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga električara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za Lada Nive LOT 1 i 2
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga analize sjemena i usluga proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda rasadnika, sjemenskih objekata i matičnjaka
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenata za potrebe Šumarije Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka aluminijskih klupa- prečnica
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka HTZ opreme za šumarstvo LOT 1, 2, 3 i 4
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskog drveta (građe)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade glavnog projekta za priključak na magistralni put M 16.4
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mlaznice za zalijevanje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka korugiranih cijevi
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka osovine hidraulične pumpe sa uslugom ugradnje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka alata za varenje i rezanje metala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade tabli upozorenja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata- Šumarija Kiseljak
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i isporuka betona LOT 1, 2 i 3 i odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka i isporuka betona LOT 4
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sajli za šumarstvo
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka boja i lakova
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka akumulatorskog alata
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke teretnog vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga štampanja promotivnog materijala
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mreža za zasjenu i veziva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka izvođenja radova na održavanju kamionskih puteva- izgradnja AB mosta na području Šumarije Novi Travnik
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga ljekarskog pregleda uposlenika LOT 3 i 4
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pneumatskog pištolja sa priborom
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javna nabavke usluga sanitarne sječe LOT 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga fizičke zaštite
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga iznajmljivanja printera
  1 files      13 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aparata za filtriranje vode
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sredstava za zaštitu šume- feromoni
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka GPS uređaja za praćenje vozila sa podešavanjem i instalacijom
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sajli i čokera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sadnica šumskih vrsta LOT 1, 2, 3, 6 i 9
  1 files      6 downloads
Download
Odluak o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka nadzornih kamera
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka trakastih zavjesa
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinjske opreme za Šumariju Fojnica i Novi Travnik
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dodatnih licenci programskog paketa Komping
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tehničke zaštite i održavanja sistema tehničke zaštite
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za traktore LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka računara i računarske opreme LOT 1 i 2
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeznih rampi
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga stručnog pregleda rasadnika i analize sjemena
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova renoviranja prizemlja u zgradi Šumarije Fojnica
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga autoelektričara
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sjemena šumskih vrsta po LOT 2 i 3
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sjemena šumskih vrsta LOT 1
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za putnička vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka uglja
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pružanja usluga GPS praćenja vozila, održavanje i servisiranje postojeće aplikacije/uređaja
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga oštrenja pila i noževa
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za radnu mašinu Caterpillar D6N
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi LOT 1 i 2
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka peleta
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građ. mehanizaciju LOT 2 i odluka o poništenju- nabavka rezervnih dijelova za građ. mehanizaciju LOT 1
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenta LOT 1 i odluka o poništenju- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenta LOT 2 i 3
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2021. godini
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka filtera zraka sa kućištem
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova pneumatske pumpe za podmazivanje mehanizacije
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade projekta za priključak na Regionalni put R 439
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tokarske obrade prednje bešike traktora
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za cjepač Titan
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga autoelektričara
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga punjenja autoklime
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga dijagnostike kvarova na vozilima
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šumarske krede
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke elektronike
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade tabli upozorenja i obavještenja
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka posuda za rasadnik
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga održavanja programskih paketa
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga servisa i održavanja hidrauličnih pumpi i cilindara
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova- izrada i ugradnja kapije u Šumariji Travnik
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pretplate na elektronsku zbirku podataka
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijske opreme (memory kartica)
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidrauličnih crijeva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šest terenskih vozila
  1 files      11 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinjskih aparata i opreme za Šumariju Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga baždarenja i servisiranja tahografa
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aplikacije za računovodstvo
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pretplate na stručnu literaturu
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji AB mosta na području Šumarije Novi Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hemijskih sredstava
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rovokopača sa hidrauličnim čekićem
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mašinu LOT 1 i 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka 12 terenskih vozila
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka izvođenja građevinskih radova- izrada i ugradnja kapije u Šumariji Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka montažnog objekta- portirnice na kontrolnom punktu na lokalitetu Semešnice, područje Šumarije Donji Vakuf
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka građevinskog materijala (limeni pokrov, oluci)
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka armature, rezanih ploča i vijaka
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka građevinskog materijala (blok)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka građevinskog materijala (šent)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka peći na čvrsto gorivo sa priključcima
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka građevinskog materijala
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja
  1 files      7 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinske mašine LOT 1, 2 i 3
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza sadnog materijala
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 41-46
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 31-40
  1 files      6 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 21-30
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 11-20
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 1-10
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sublimacijskih (zaštitnih) maski
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka prenosnog agregata i rasvjetnih tijela sa ugradnjom
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka tonera
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lima sa ugradnjom
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka staza, otirača i linoleuma za laboratorij u Bugojnu
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade pogonske i projektno-tehničke dokumentacije elektroenergetskih postrojenja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja traktora
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka LCD televizora za videonadzor u zgradi uprave
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka uredske opreme
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga održavanja kamionskih puteva- čišćenje snijega i posipanje puta na području Šumarije Kreševo i Kiseljak LOT 1 i 2
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 3
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Travnik i Busovača LOT 1, 2 i 4
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2020. godini
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lanaca za snijeg
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rasvjetne opreme za potrebe rasadnika Slimena, Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pećice za potrebe Šumarije Vitez
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usisivača za pepeo
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja stolarije za objekte u rasadniku Busovača LOT 1
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke šumskog sadnog materijala
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka OSB ploče za mehaničku radionicu Fojnica
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga klasiranja sadnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza sadnog materijala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pregleda elektro i gromobranskih instalacija na objektima Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka alatnih mašina za građevinske radove
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa, Šumarija Vitez, G.J. Kruščica, odjel 31
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka namještaja za novoizgrađeni objekat Semešnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka opreme za video nadzor sa ugradnjom LOT 1 i 2
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga spajanja novoizgrađenog objekta na sistem centralnog grijanja u meh. radionici Bugojno
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka uglja za centralno grijanje
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka radova na održavanju kamionskih puteva- izgradnja AB mosta na području Šumarije Novi Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dizalice za šišarice
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka betona
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za razglas
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vreća za piljevinu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka izvođenja radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja u Šumariji Travnik
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2020. godini
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pumpe za centralno grijanje
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva G.J. Vilenica Risovac odjel 106/2 LOT 1
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva G.J. Dnoluka odjel 157
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga proreza drveta za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usisivača za pepeo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor Hittner
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda- čišćenje snijega i posipanje puta LOT 8 i 9
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda- čišćenje snijega i posipanje puta LOT 1,2,3,4,5,6,7 i 10
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja lima na nadstrešnici za cjepač u Šumariji Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa, Šumarija Vitez LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lanaca za snijeg
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza sadnog materijala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka izvođenja završnih građevinskih radova- nabavka i ugradnja stolarije na objektima rasadnika Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga osiguranja motornih vozila po osnovu autoodgovornosti
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka nabavke- izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja u Šumariji Fojnica LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga reklamiranja u 2020. godini
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1 i 2
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijske opreme- telefoni, web kamera i slušalice
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke i održavanja teretnih vozila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka alata za glodanje metala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka uglja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrećica za krompire
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka adaptera za wirelles antene
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hidrauličnog čekića
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva, G.J. Dnoluka, odjel 156
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga cateringa
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lanaca za snijeg
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza sadnog materijala
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja lima i ostalog potrebnog materijala za šadrvan u krugu Šumarije Dobretići
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ulja i maziva LOT 1, 2, 3 i 4
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka majica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata G.J. Dnoluka, odjel 157, Šumarija Donji Vakuf, LOT 6
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanitarne sječe Šumarija Novi Travnik G.J. Vilenica Risovac
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja u Šumariji Fojnica i mehaničkoj radionici Fojnica LOT 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova LOT 1-12
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pećice za potrebe Šumarije Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga automehaničara
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka korugiranih odvodnih cijevi
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja LOT 1 i LOT 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tokarske obrade metala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lima za drvarnicu u rasadniku Slimena
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja stolarije za objekat mehaničke radionice Fojnica LOT 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma LOT 1 i LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga- LOT 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 i 15
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrećica za ćumur
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za vozila- radio i zvučnici
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pomoćne opreme za vozila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga servisiranja čekića za pikamer
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja stolarije LOT 1, 2 i 3
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskog materijala za renoviranje fasade na objektu u Fojnici
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1-7
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šest antena za pojačavanje signala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tehničke zaštite tri objekta
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izradi betonske cokle sa ogradom i kapijom LOT 1 i 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motorne kosilice za potrebe Šumarije Dobretići
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka originalnih rezervnih dijelova za radnu mašinu buldozer
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga vanrednog servisiranja radne mašine buldozer
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka PVC trake za transporter
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka četiri kombi vozila
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na asfaltiranju parkinga upravnih zgrada Društva i centralnih lagera Društva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motorne kosilice za potrebe rasadnika u Travniku
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka materijala za izradu hidrauličkih crijeva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2020. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme u zgradi šumarije i mehaničkoj radionici Fojnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka USB priključka i programske opreme za meteorološku stanicu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motorne kosilice
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dizalice za željezne konstrukcije
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rovokopača
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja rasvjetnih stubova na lageru Šumarije Novi Travnik
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje dodatnih radova na izgradnji nadstrešnice i izradi trotoara na objektu Lager Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dva kauča za portirnice
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga utovara nasipnog materijala- jalovine
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vreća za krompir
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektromaterijala za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plina i kisika
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga iznajmljivanja printera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme za kontejner na Sebešiću
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme u prostoru Garaža u Šumariji Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma za putnička vozila LOT 1
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka dodatnih građevinskih radova- hidroinstalacije u krugu objekata Šumarije Novi Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka knjiga, obrazaca i tiskanica, nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka meteorološke stanice
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga redovnog servisiranja vozila pod garancijom LOT 1, 2, 3, 4, 5 i 6
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dva rack ormara
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na priključku na glavnu liniju i izrade dodatnih okana i slivnika u sklopu objekta šumarija Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na uklanjanju postojećeg i postavljanju novog šahta ispred Šumarije Dobretići
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektromaterijala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade projekta priključnog puta
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka seruma protiv ujeda zmija
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga proreza drveta za potrebe Šumarije Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kupaoničkog namještaja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aplikacije za računovodstvo (software)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka drona
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka časopisa
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 10
  1 files      6 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1-9
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za radnu mašinu JCB pod garancijom
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje završnih građevinskih radova u krugu Šumarije Novi Travnik LOT 1 i LOT 2
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka knjiga, obrazaca i tiskanica i nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga servisiranja građevinskih mašina pod garancijom- Hyundai HX210S
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova- hidroinstalacije u krugu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka akumulatora
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga punjenja klime u vozilima
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka čeličnog lima za izradu poklopaca za šahtove
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sjemena kukuruza
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka obavezne opreme u vozilima
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sredstava za zaštitu krompira
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka PVC trake za transporter
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja građevinske mašine greder PY 165 pod garancijom
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila Toyota Hilux
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka izvođenja radova na izradi ivičnjaka, dovod i spajanje električne energije u sklopu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motornih leđnih puhača
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za cjepače Titan Uniforest
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na izgradnji cokle, ugradnji plastificirane metalne ograde i izgradnji šahta na objektu Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dislociranja stuba javne rasvjete iz kruga Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka crijeva za vatrogasna vozila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izrada i montaža ormara za cjepač u Šumariji Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka bravarskih radova- varenje
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova kašike radnog stroja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike kvarova na vozilima
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka linoleuma za potrebe Šumarije Dobretići
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 3 i 5
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka tri trimera
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sjemenskog krompira
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnojiva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aparata za varenje
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka materijala za ugradnju peći za centralno grijanje u objektu Šumarije Kreševo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga održavanja centralnog grijanja u objektu Šumarije Kiseljak
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mreža za zasjenu, veziva i vreća
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proreza drveta
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 1, 2, 4, 10, 14 i 15
  1 files      4 downloads