Kontaktirajte nas

Adresa
770. slavne brdske brigade, broj 20., 70220 Donji Vakuf
e-mail
info@sumesbk.ba
Telefon
+387 (0)30 270 735;

+387 (0)30 206 643

Radno vrijeme

Ponedeljak : 7:00 am – 15:00 pm
Utorak: 7:00 am – 15:00 pm
Srijeda: 7:00 am – 15:00 pm
Četvrtak: 7:00 am – 15:00 pm
Petak: 7:00 am – 15:00 pm
Subota: 7:00 am – 15:00 pm
Nedelja: Ne radi

Kontakt obrazac

  Ostali kontakti

  Ured direktora:
  tel. +387 (0)30 260 731

  fax.+387 (0)30 260 730,

  info@sumesbk.ba

  Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova:
  tel. +387 (0)30 270 745
  Sektor ekonomsko-financijskih i komercijalnih poslova:
  tel. +387 (0)30 270 736 (izvršni direktor)

  tel./fax. +387 (0)30 260 826 (komercijala) e-mail: nabava@sumesbk.ba

  tel./fax. + 387 (0)30 260 825 (financije)

  Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje, drvi fond i edukaciju:
  tel. +387 (0)30 270 746,

  e-mail: sektor.planianaliza@sumesbk.ba

  Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam:
  tel. +387 (0)30 270 756,

  e-mail: sektor.iskoristavanja@sumesbk.ba

  Sektor za uzgoj šuma, sjemensko rasadničku proizvodnju, integralnu zaštitu šuma i ekologiju:
  tel. +387 (0)30 270 755

  Šumarije

  Šumarija Jajce
  tel./fax. +387 (0)30 658 228,

  e-mail: sumarija.jajce@sumesbk.ba

  Šumarija Bugojno
  tel./ fax. +387 (0)30 251 642,

  e-mail: sumarija.bugojno@sumesbk.ba

  Šumarija Busovača
  tel. +387 (0)30 732 132,

  fax. +387 (0)30 733 132,

  e-mail: sumarija.busovaca@sumesbk.ba

  Šumarija Dobretići
  tel./fax. +387 (0)30 641 205,

  e-mail: sumarija.dobretici@sumesbk.ba

  Šumarija Donji Vakuf
  tel./ fax. +387 (0)30 205 600,

  e-mail: sumarija.donjivakuf@sumesbk.ba

  Šumarija Fojnica
  +387 (0)30 831 062 ,

  +387 (0)30 831 063 ,

  +387 (0)30 831 064 ,

  fax. +387 (0)30 831 065,

  e-mail: sumarija.fojnica@sumesbk.ba

  Šumarija Gornji Vakuf - Uskoplje
  tel./ fax. +387 (0)30 265 799,

  e-mail: sumarija.gornjivakuf@sumesbk.ba

  Šumarija Kiseljak
  tel./fax. +387 (0)30 879 275,

  e-mail: sumarija.kiseljak@sumesbk.ba,

  Šumarija Kreševo
  tel. +387 (0)30 806 505 ,

  fax. +387 (0)30 800 287

  e-mail: sumarija.kresevo@sumesbk.ba,

  Šumarija Novi Travnik
  tel. +387 (0)30 791 135 ,

  fax. +387 (0)30 791 690,

  e-mail: sumarija.novitravnik@sumesbk.ba

  Šumarija Travnik
  tel. +387 (0)30 533 633 ,

  +387 (0)30 533 634 ,

  fax. +387 (0)30 531 634,

  e-mail: sumarija.travnik@sumesbk.ba

  Šumarija Vitez
  tel. +387 (0)30 712 082 ,

  +387 (0)30 712 392 ,

  fax. +387 (0)30 712 082,

  e-mail: sumarija.vitez@sumesbk.ba

  Rasadnici

  Rasadnik Busovača
  tel. +387 (0)30 733 142,

  e-mail: rasadnik.busovaca@sumesbk.ba

  Rasadnik Slimena, Travnik
  tel.+387 (0)30 515 908,

  e-mail: rasadnik.travnik@sumesbk.ba

  Rasadnik Bugojno
  tel. +387 (0)30 251 642,

  e-mail: rasadnik.bugojno@sumesbk.ba