FSC certificiranje šuma

Title Download
Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumski drvnih sortimenata na lokalitetima Timočka kosa, Dedina žega, Zlatno guvno
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest o monitoring šuma visokih zaštitnih vrijednosti na području šumarije Vitez
  1 files      21 downloads
Download
Informacija o početku izvođenja radova na području GJ Kruščica – juli 2021.god.
  1 files      7 downloads
Download
Informacija o početku izvođenja radova na području GJ Kruščica – juli 2021.god.
  1 files      5 downloads
Download
Obavijest o početku obavljanja doznake stabala za sječu na području GJ Kruščica
  1 files      10 downloads
Download
Izmjene i dopune Uputstva o postupku rješavanja primjedbi i sporova
  1 files      10 downloads
Download
Obavijest interesnim grupama o monitoringu SVZV-Sumarija Kresevo
  1 files      10 downloads
Download
Obavijest o početku izvođenja radova na području G.J. Kruščica, Šumarija Vitez
  1 files      4 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata Duboki Potok, G.J Goleš Radalje
  1 files      4 downloads
Download
Obavijest o sječi I otpremi – Šumarija Kreševo
  1 files      5 downloads
Download
Obavijest za MZ Prokos
  1 files      4 downloads
Download
Obavijest za MZ Pridola
  1 files      1 download
Download
Obavijest o izvođenju radova na području G.J. Kruščica
  1 files      4 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi Šumarija Kreševo
  1 files      4 downloads
Download
Obavijest za MZ Ostružnica
  1 files      1 download
Download
Obavijest za MZ Gojevići
  1 files      1 download
Download
Obavijest za MZ Dusina
  1 files      1 download
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata, lokalitet Mešćema G.J Goleš Radalje
  1 files      1 download
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata Gostilj G.J Gornji Ugar
  1 files      0 download
Download
Obavijest o početku izvođenja radova na području G.J. Kruščica – Šumarija Vitez
  1 files      9 downloads
Download
Obavijest o početku izvođenja radova na području G.J.Kruščica,šumarija Vitez
  1 files      14 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi – Šumarija Kreševo
  1 files      2 downloads
Download
Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumski drvnih sortimenata na lokalitetu Mrkodol
  1 files      9 downloads
Download
Obavijest o sječi, izvozu i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Vitez
  1 files      6 downloads
Download
Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumski drvnih sortimenata na lokalitetu Grahovo
  1 files      2 downloads
Download
Obavijest o početku izvođenja radova
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi – Šumarija Kreševo
  1 files      7 downloads
Download
Obavijest o početku izvođenja radova za odjel 25
  1 files      6 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi – Šumarija Kreševo
  1 files      4 downloads
Download
Popis interesnih grupa Kiseljak
  1 files      12 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi – Šumarija Kreševo
  1 files      18 downloads
Download
Obavijest o početku izvođenja radova za odjele 149 i 150
  1 files      7 downloads
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Kreševo
  1 files      26 downloads
Download
SAŽETAK ŠPO ZA ŠPP “LAŠVANSKO”
  1 files      30 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kreševo
  1 files      8 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA : ODJEL 177 G.J GORNJI UGAR
  1 files      8 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA
  1 files      10 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU MALI GUSER I GUSER
  1 files      12 downloads
Download
Obavijest o pocetku radova
  1 files      23 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata
  1 files      10 downloads
Download
Obavijest za sječu i otpremu na području Malkoča
  1 files      9 downloads
Download
Ažuriran spisak IG za Šumariju Fojnica
  1 files      10 downloads
Download
Obavijest o sječi i otpremi drvnih sortimenata
  1 files      8 downloads
Download
obavijest o sjeci 125
  1 files      10 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI,IZVOZU I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA
  1 files      12 downloads
Download
obavijest o sjeci 146
  1 files      8 downloads
Download
obavijest o sjeci 100
  1 files      10 downloads
Download
obavijest o sjeci 17
  1 files      10 downloads
Download
OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA SJEČI I IZVOZU
  1 files      11 downloads
Download
Ažuriran spisak Interesenih grupa Šumarija Fojnica
  1 files      20 downloads
Download
Obavijest I početku izvođenja radova
  1 files      12 downloads
Download
Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumskih drvnih sortimenata na lokallitetu Ravnavice
  1 files      23 downloads
Download
Žene u šumarstvu
  1 files      57 downloads
Download
Obavijest o saniranju deponije pidris
  1 files      16 downloads
Download
Lista identificiranih i kontaktiranih interesnih grupa na području općine G.V.-U
  1 files      17 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU VRANICE
  1 files      14 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU RADOVINA
  1 files      13 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU HRĐENOVAC
  1 files      10 downloads
Download
OBAVIJEST O POČETKU IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI TRAKTORSKIH PUTEVA U ODJELU 48 G.J. OGARA GUNJAČA
  1 files      14 downloads
Download
SKRAĆENA VERZIJA ŠPO “GORNJEVRBASKO”
  1 files      24 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA BAVAR
  1 files      9 downloads
Download
SKRAČENA VERZIJA ŠPO ŠPP “SREDNJEVRBASKO”
  1 files      18 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU BUKOVA RAVAN
  1 files      7 downloads
Download
bavijest o sječi otpremi drvnih sortimenata na lokalitetu naselja HADROVIĆA
  1 files      9 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA Odjelu 82 i 84
  1 files      14 downloads
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Fojnica
  1 files      42 downloads
Download
Obavijest o sječi i izvozu drvnih sortimenata na lokalitetu KRTOŠINE
  1 files      21 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      12 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      7 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest o sječi otpremi drvnih sortimenata na lokalitetu ZIMIJE
  1 files      6 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      9 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      7 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      13 downloads
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Kiseljak
  1 files      27 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o nasipanju puta Bistrica – Poljana Šumarija Fojnica
  1 files      7 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o saniranju divlje deponije smeća – Šumarija Fojnica
  1 files      10 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o čišćenju kultura od nepoželjnih vrsta – Šumarija Fojnica
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      7 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kreševo
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      7 downloads
Download
Šumskogospodarska osnova za šumskogospodarsko područje ˝Fojničko˝ – sažetak
  1 files      32 downloads
Download
Uputstvo o pravednoj kompenzaciji
  1 files      19 downloads
Download
Uputstvo o postupku rjesavanja primjedbi i sporova
  1 files      15 downloads
Download
Odluka o suglasnosti ulaska u proces certificiranja
  1 files      35 downloads
Download