Javni pozivi

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa web stranice ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijest ugovornom tijelu da je tenderska dokumentacija preuzeta, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“

Pismenu obavijest o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji možete poslati na javne.nabavke@sumesbk.ba

Za otvaranje .rar arhiva možete koristiti WinRAR aplikaciju, koju možete preuzeti ovdje.

Izmijenjeni privremeni Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja / Odluke o poništenju postupka javne nabave (Zakon o javnim nabavama, članak 70. stavak 6.) tekuća godina

Title Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvenih sortimenata za 2022. godinu
  1 files      104 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      109 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata u 2021. godini
  1 files      115 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uslova za prodaju proizvoda i pružanju usluga Društva u 2021. godini
  1 files      36 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora za 2021. godinu
  1 files      51 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju, Šumarija Fojnica, G.J. “Prokos Fojnica”, odjeli 25, 26, 28, 33, 98 i 99
  1 files      58 downloads
Download
JAVNI OGLAS za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata kod panja
  1 files      26 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju- Šumarija Donji Vakuf
  1 files      42 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata u 2020. godini
  1 files      96 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uvjeta za prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva u 2020. godini
  1 files      35 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora za 2020. godinu
  1 files      45 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      51 downloads
Download
Javni poziv
  1 files      54 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      63 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju, Šumarija busovača, G.J. Budovača, odjel 53, odsjek 01
  1 files      76 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju- Šumarija Donji Vakuf
  1 files      84 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju- Šumarija Jajce
  1 files      40 downloads
Download
Javni poziv prodaja osnovnih sredstava
  1 files      36 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata- Šumarija Donji Vakuf, G.J. Semešnica, odjel 90, odsjek 02
  1 files      21 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      153 downloads
Download
Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta na području općine Novi Travnik u svrhu izgradnje upravne zgrade Šumarije Novi Travnik i lagera za manipulaciju drvnom masom
  1 files      26 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata, Šumarija Busovača, G.J. Busovača, odjel 209, odsjek a i b
  1 files      64 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      50 downloads
Download
Ponovni javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      28 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      51 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      40 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      112 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata za 2019. godinu
  1 files      139 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uvjeta za prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva za 2019. godinu
  1 files      47 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      65 downloads
Download
Prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      111 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      73 downloads
Download
Prodaja osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      96 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      79 downloads
Download
Izmjena oglasa o prijemu radnika na određeno radno vrijeme
  1 files      270 downloads
Download
OGLAS za prijem pripravnika
  1 files      385 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      116 downloads
Download
JAVNI OGLAS za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      248 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      133 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata u 2018 godini
  1 files      252 downloads
Download
Odluka o prodaji sadnog materijala
  1 files      27 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      114 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Donji Vakuf)
  1 files      54 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Novi Travnik)
  1 files      44 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Busovača)
  1 files      25 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA HADROVIĆA
  1 files      43 downloads
Download
JAVNI POZIV za prodaju osnovnih sredstva
  1 files      60 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      31 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      16 downloads
Download
Ponovni Javni poziv (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      8 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      74 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest telekomunikacijske usluge
  1 files      12 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      10 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      15 downloads
Download