POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUZANJE USLUGA IZNAJMLJIVANJA TERENA I RESTORANSKIH USLUGA U SVRHU ODRZAVANJA INTERNE SUMARIJADE U 2018. GODINI