Šumskogospodarska osnova za šumskogospodarsko područje ˝Fojničko˝ – sažetak