Ispravka poziva za dostavljanje ponude za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds