Izmjene i dopune poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN, broj 01-8297/22 od 15.9.2022. godine