Izmjene i dopune Statuta Društva od 20. 06. 2012.godine