Izmjene i dopune Statuta Društva od 28. 06. 2013.godine