Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju, Šumarija Fojnica, G.J. “Prokos Fojnica”, odjeli 25, 26, 28, 33, 98 i 99