Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)