Javni poziv (Usluge stručnog usavršavanja u 2017. godini)