JAVNI POZIV ZA LICITACIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA